Veiligheid

Huisregels

 • Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten is het dragen van een veiligheidscap en rijkleding met daarbij behorend voor de paardensport passend schoeisel verplicht. (rijlaarzen of juphors met chaps)
 • Ouders/verzorgers van kinderen dienen hun kinderen zoveel mogelijk in de gaten te houden, en te attenderen op de gevaren en risico’s van het spelen op een hippische accommodatie.
 • Het is niet toegestaan om op foerage (stro-, hooi- en kuilbalen) en machines te spelen.
 • Met uitzonderingen van de locaties die daartoe expliciet zijn aangewezen geldt voor het gehele terrein een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard => roken alleen toegestaan op het terras.
 • Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen opgevolgd te worden.
 • De stalgangen dienen netjes te zijn en vrij van obstakels, harnachement, poetsspullen, gereedschap e.d. moeten direct na gebruik worden opgeruimd in de daarvoor bedoelde ruimtes.
 • Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en dienen op veilige afstand van de rijbaan te blijven. Zij mogen zich niet ongevraagd met de gang van zaken tijdens het rijden/instructie bemoeien.
 • Tijdens het rijden dienen de rijbaanregels in acht genomen te worden.
 • Alcoholgebruik voor of tijdens het rijden is niet toegestaan.
 • Klanten en/of vrijwilligers mogen alleen lespaarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- of afzadelen als dit onder toezicht van stalpersoneel gebeurt.
 • Klanten en/of vrijwilligers mogen lespaarden en pony’s zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor voldoende kennis en ervaring hebben en de accommodatiehouder hiermee heeft ingestemd.
 • De rijvaardigheid van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het rijden niet toegestaan.
 • De accommodatiehouder heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd met de bepalingen van deze huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.
 • De ruiter dient zelf zijn paard/pony uit te stappen.
 • Tijdens het rijden in de rijhallen en buitenbak dient deze afgesloten te zijn!
 • Denk tijdens de les wisseling er goed aan dat iedereen voldoende afstand houdt. De poort van de rijbaan mag pas open als alle ruiters zijn afgestapt, de volgende les kan de rijbaan in en deze stappen pas op als de vorige les de rijbaan heeft verlaten en de poort weer gesloten is.
 • Het is verplicht om af te stappen als je kleding wilt aan/uit trekken.
 • Het is niet toegestaan om met kleine kinderen tussen de pony’s door te lopen tijdens de les wisseling!
 • Denk eraan dat paarden/pony’s snel kunnen schrikken.  Houdt hier dan ook rekening mee en zorg dat je ten alle tijden snel aan de kant zou kunnen gaan. (niet met kinderwagens in de stal lopen als er paarden/pony’s niet in hun box staan)

Mocht je een gevaarlijke situatie zien, wijs iemand hier dan direct op en wacht niet tot er wat gebeurd is!

Hier vind u alle informatie over manege Noot in Callantsoog.